Licenca

 

Licenca

VAŽNO SAOPŠTENJE U VEZI AUTORSKIH PRAVA I NAČINA KORIŠĆENJA INTERMEX ONLINE SISTEMA

INTERMEX ONLINE SISTEM sa svim svojim podacima, bazom podataka, aplikacijom i dizajnom je u vlasništvu kompanije INTERMEX i može se koristiti isključivo saglasno pravilima korišćenja baza podataka.

1 vaučer – licenca znači kupovinu usluge korišćenja servisa od strane 1 osobe u realnom vremenu za sopstvene potrebe na 1 računaru odjednom. Nije dozvoljen pristup servisu ili davanje pasworda drugima, davanje usluga drugima sa podacima iz sistema, kopiranje, štampanje više primeraka tekstova, poklanjanje i slično. Ovo stoga jer se nezakonitim postupcima povređuju vlasnički, moralni, materijalni i autorski interesi INTERMEXA, krše se zakoni o autorskim i srodnim pravima i Krivični zakonik. Ako je potrebno više korisnika u određenoj instituciji, organu uprave ili firmi, advokatskoj kancelariji i pojedincima mogu se kupiti od INTERMEXA u svakom trenutku.

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje celog ili delova ove baze podataka i web sajta ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, slike, fotografije i sl.), bez obzira na razloge za takvo delo zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo, koje će biti gonjeno u skladu sa zakonom.

Na ovom sajtu se mogu naći razni podaci i informacije koji se isključivo mogu koristiti u informacione svrhe, na način kako to predviđaju autori tih podataka, uz navođenje izvora podataka.

Intermex se trudi da stalnim izmenama sajta održava baze podataka dnevno ažurnim. Međutim, uprkos svim našim naporima - moguće je da postoje informacije ili podaci koji nisu potpuni, ili ne predstavljaju najaktuelniju verziju. S tim u vezi neophodno je konsultovati i zvanične zakonske propise, odnosno izvore podataka.

Kao izvor podataka za zakonske propise Intermex koristi isključivo zvanična službena glasila. Autorski tekstovi su pisani u skladu sa ugovorima koje je Intermex zaključio sa autorima.

Baza linkova ka drugim web sajtovima je data isključivo u informacione svrhe i ne predstavlja odraz stavova i mišljenja Intermex-a.
Svaka distribucija sadržaja sa ovog sajta podleže pismenom odobrenju Intermex-a. Svaka zloupotreba podrazumeva krivično delo protiv autorskih prava i biće bez odlaganja preduzete odgovarajuće pravne mere. 

Ukoliko Vam je potrebno više informacija molimo Vas da nas kontaktirate na:  info[at]intermex.biz, Tel : +311 11 369 22 90, 369 22 91, 369 20 69